nieuws

Aegon naar Hoge Raad na Koersplan-uitspraak

Archief

Cassatie

Aegon gaat bij de Hoge Raad in cassatie tegen de uitspraak. "Het hof bevestigt dat, in lijn met hetgeen wij steeds hebben gesteld, er bij de verkoop van Koersplan gedurende alle jaren een contractuele grondslag was tot betaling van een premie voor een (overlijdensrisico)verzekering", stelt de verzekeraar, die toegeeft dat "er indertijd beter gecommuniceerd had kunnen worden".
 
Reden voor het aantekenen van cassatie is dat Aegon de door het hof aangegeven redelijke risicopremie niet voldoende onderbouwd vindt. "Het hof stelt deze premie met terugwerkende kracht vast op basis van één willekeurig en niet representatief individueel voorbeeld. Wij zijn van mening dat het hof niet op basis van de voorliggende argumenten tot zijn oordeel over de premievaststelling had kunnen en mogen komen."
 
De uitspraak geldt voor de circa 19.000 Koersplan-klanten die zich hebben aangesloten bij Koersplandewegkwijt; in totaal zijn er zo'n 600.000 Koersplannen verkocht. Bij de stichting kunnen polishouder zich inmiddels weer aanmelden.

Reageer op dit artikel