nieuws

Advocaten dienen zich aan voor verhalen Cinjee-schade

Archief

Voor het mogelijk opheffen van schade die voortvloeit uit het faillissement van Cinjee Advies heeft Backx & Ripmeester Verzekeringsadvocaten de website  Cinjeeclaim.nl gelanceerd. Het Rotterdamse advocatenkantoor richt zich op schadevergoeding voor gedupeerde tussenpersonen.

Advocaten dienen zich aan voor verhalen Cinjee-schade

In een nieuwsbrief suggereert Bureau D&O, dat op 9 september een informatiebijeenkomst houdt over de houdbaarheid van pandrechten op assurantieportefeuilles, dat de advocaten achter www.cinjeeclaim.nl zich specifiek richten op het aansprakelijk stellen van adviseurs die de aan- en verkoop van portefeuilles door Cinjee Advies hebben begeleid. Uit de website zelf blijkt dat niet en ook Jasper Backx, een van de partners van het advocatenkantoor, stelt dat niet zo expliciet. "Wij willen een goed inzicht krijgen in de verschillende groepen gedupeerden en de schade die zij hebben geleden."
Tussenpersonen worden op de website uitgenodigd een uitgebreide vragenlijst in te vullen over de verkoop van hun portefeuille. Als uit de inventarisatie blijkt dat een claim mogelijk is, dan verlangt Backx & Ripmeester als eerste de opdracht daarvoor aangeboden te krijgen.
De voormalige Cinjee-firmanten zitten intussen ook niet stil. Zij zijn gestart met het bedrijf OOA Consulting Group. Bij de Kamer van Koophandel is als bedrijfsactiviteit opgegeven: organisatieadvies 'met specialisatie op overnames'. Het bedrijf staat ingeschreven op het woonadres van Marianne Dekker-Cinjee in Hardinxveld-Giessendam; er wordt echter kantoor gehouden op het Sliedrechtse adres Prisma 100.

Reageer op dit artikel