nieuws

Adfiz: ‘Reaal schendt afspraken over benadering klanten’

Archief

Adfiz signaleert dat verzekeraars steeds vaker rechtstreeks klanten van hun tussenpersonen benaderen. “Het meest recente voorbeeld is Reaal, die de klanten van de eigen bemiddelaars direct aanschrijft met de mogelijkheid om in execution only het verzekerde bedrag bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering te wijzigen”, aldus Adfiz. “Reaal schendt daarmee de afspraken over rechtstreekse benadering.”

Adfiz: ‘Reaal schendt afspraken over benadering klanten’

Volgens de intermediairorganisatie doet de verzekeraar "op deze manier afbreuk aan een zorgvuldige adviespraktijk". Reaal beroept zich op zijn beurt op de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die rechtstreekse benadering zelfs verplicht zou stellen. "Navraag bij de toezichthouder maakt echter duidelijk dat er geen wettelijke verplichting voor arbeidsongeschiktheidsverzekeraars is om rechtstreeks met de klant te communiceren", stelt Adfiz.
Adfiz heeft Reaal inmiddels gevraagd de werkwijze aan te passen en gaat in de komende periode werken aan een oplossing waarbij de bemiddelaar "zelf de regie houdt over de benadering van zijn klanten".

Reageer op dit artikel