nieuws

NZa legt toetsingscriteria zorgplicht verzekeraars uit

Archief

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in het Toezichtkader Zorgplicht uitgelegd wat de zorgplicht precies inhoudt en waar zij "verzekeraars op toetst in haar toezicht op de rechtmatige uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw)".

 

De NZa geeft daarbij aan wat verzekerden van hun verzekeraars mogen verwachten op het gebied van "goede, betaalbare en tijdige zorg".

 

De NZa stelt geen nieuwe verplichtingen voor verzekeraars vast, maar geeft een overzicht van de normen en verplichtingen die door de partijen zelf en instanties als het ministerie van VWS zijn opgesteld. "Zo moeten verzekeraars zorg van goede kwaliteit inkopen en daarnaast moet deze zorg goed bereikbaar zijn voor verzekerden, terwijl spoedeisende hulp snel beschikbaar moet zijn", aldus de NZa. Verder hebben verzekerden recht op tijdige hulp en zijn er normen vastgesteld voor wachtlijsten. Bij lange wachtlijsten mogen consumenten verzekeraars hierop aanspreken, stelt de zorgautoriteit.

 

Ook restitutiepolis

Als een verzekerde behoefte heeft aan bepaalde zorg, is de verzekeraar verplicht zodanig te bemiddelen dat de verzekerde deze krijgt. Dat geldt niet alleen voor verzekerden met een naturapolis, maar ook voor consumenten met een restitutiepolis. Als er ten slotte schaarste aan zorg dreigt, doordat een aanbieder failliet dreigt te gaan, moet een verzekeraar proactief alternatieven voor zijn verzekerden achter de hand houden, aldus de NZa.

 

Reageer op dit artikel