nieuws

Fiscus gunt rijke gepensioneerden flink voordeel

Archief

Door een ommezwaai van de Belastingdienst kunnen echtparen lijfrente-uitkeringen ten laste van de minstverdienende laten vallen. Op die manier betalen polishouders mogelijk slechts 15% belasting, in plaats van 52%. De Nederlandse Staat dreigt daardoor honderden miljoenen euro’s aan belastinginkomsten mis te lopen, meldt het FD vandaag op de voorpagina.

Fiscus gunt rijke gepensioneerden flink voordeel

De vraag is nog of het voordeel voor de polishouders standhoudt. Binnen het ministerie van Financiën, waar de Belastingdienst deel van uitmaakt, is er veel discussie over de draai van de fiscus. 'Het gaat om een standpunt van de Belastingdienst, niet om een besluit van het ministerie', zo benadrukt een woordvoerder van het ministerie.
Voor oudregimelijfrentes is in een antimisbruikartikel vastgelegd dat die lijfrente-uitkering moet worden belast bij de partner met het hoogste inkomen. Dit artikel was bedoeld om te voorkomen dat de partner met het laagste inkomen amper belasting over de uitkering hoeft te betalen. De kennisgroep verzekeringen van de Belastingdienst heeft na vragen van de private bank van ABN Amro in april echter geoordeeld dat de uitkering in sommige gevallen tóch aan de minstverdienende partner mag toevallen. Het geld moet dan tijdig in een polis volgens het nieuwe regime worden ondergebracht.
Hoogleraar oudedagsvoorzieningen Gerry Dietvorst vindt het standpunt van de Belastingdienst onbegrijpelijk. 'Er zijn diverse rechtszaken over deze materie gevoerd en steeds blijft bij de rechter het antimisbruikartikel overeind. Dat haalt de Belastingdienst nu zelf onderuit.'
(Het Financieele Dagblad, pag. 1)
 
Overig verzekeringsnieuws vandaag in de media:
 
Regenpolis verzacht leed vakantiebuien
(De Telegraaf, pag. 9)
 

ING boekt winst op verkoop verzekeraars in Latijns-Amerika

(de Volkskrant, pag 18; De Telegraaf, pag.  21; Het Financieele Dagblad, pag. 7)

 

AFM werft Everts (APG) als opvolger voor Maijoor

(Het Financieele Dagblad, pag. 2; De Telegraaf, pag. 21))

 

Markt talmt met hypotheekobligaties
(Het Financieele Dagblad, pag. 13)

Reageer op dit artikel