nieuws

Commissie CFD ageert tegen SEO en CDFD

Archief

Arag negatief

De Commissie heeft geprobeerd tracht ook Arag bij het juridisch onderzoek te betrekken. Arag verleent echter geen medewerking, omdat volgens de rechtsbijstandverzekeraar niet is aangetoond dat er sprake is van onrechtmatig handelen, strijd met een wettelijke verplichting of met ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer. Bovendien moet nog een relatie bestaan tussen de veroorzaakte schade en het beschermde belang (relativiteitsbeginsel). Die is er volgens Arag niet.
 
Pensioenadviseurs
De Commissie CFD loopt verder te hoop tegen het ontwerp voor WFT-module Pensioenverzekeringen van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). "Met dit ontwerp willen zij kennelijk het regionaal werkende intermediair, dat niet uitsluitend met pensioenadvisering bezig is, de toegang tot die markt ontzeggen", concludeert de commissie. "Advies voor collectieve pensioenvoorzieningen, individueel advies voor de directeur/eigenaar en 'klein collectief' worden hier op één hoop gegooid", aldus voorzitter Edwin Herdink.
 
"Om, zoals het CDFD wil, in zo'n korte tijd aan de gestelde vereisten te moeten voldoen, is niets anders dan uitval van het intermediair forceren", zo vindt hij. "De regionaal werkende adviseur, meestal een feitelijk leider met klantcontact, krijgt volgens de plannen twee jaar de tijd om aan de opleidingseisen te voldoen, terwijl een feitelijk leider zonder klantcontact daar vreemd genoeg drie jaar voor krijgt", zo stelt Herdink vast. Hij verlangt een minimale overgangstermijn van vijf jaar.
 
"Het is inmiddels wel duidelijk dat veel krachten bezig zijn om het kleine regionaal werkende intermediair het bestaansrecht te ontnemen", zegt Herdink. "Degenen die financieel overeind weten te blijven, zullen door dit opleidingsbouwwerk zo worden ontmoedigd, dat ze uiteindelijk het bijltje er bij neer gooien."

Reageer op dit artikel