nieuws

Aegon moet Koersplan-klanten risicopremie terugbetalen

Archief

Aegon moet voor klanten met een Koersplan die zijn aangesloten bij de stichting Koersplandewegkwijt de risicopremie bijstellen, zo heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. Dat leidt tot een terugbetaling van 85% van de betaalde premies. Bovendien heeft Aegon (toen nog Spaarbeleg) klanten misleid door te verzwijgen dat de risicopremie in werkelijkheid fors hoger kon uitpakken dan in de gemaakte voorbeeldberekeningen, aldus het hof.

Aegon moet Koersplan-klanten risicopremie terugbetalen

De stichting startte in 2005 namens zo’n 19.000 Koersplan-klanten een collectieve rechtzaak tegen Aegon. De stichting stelt dat de deelnemers aan de spaarkasovereenkomst tussen 1989 en 1998 niet hebben ingestemd met het betalen van een overlijdensrisicopremie en dat de informatie die klanten ontvingen onvolledig en misleidend was.
In 2009 oordeelde de rechtbank Utrecht al dat Aegon voor de overlijdensrisicodekking te veel premie in rekening had gebracht bij contracten die vanaf 1991 zijn gesloten; het hof heeft dat oordeel nu overgenomen en bovendien ook van toepassing verklaard op Koersplannen uit 1989 en 1990. Die premie had niet hoger mogen zijn dan de premie voor een vergelijkbaar risico bij een losse risicopolis. Daartoe stelde Koersplandewegkwijt als voorbeeld een percentage van 1,66%, terwijl bij het Koersplan 11,19% is berekend. Omdat Aegon daartegen onvoldoende bezwaar heeft gemaakt en te weinig inzicht heeft gegeven in de premieberekening, stelt het hof – net als eerder de rechtbank – dat de risicopremie moet worden herberekend en moet worden vastgesteld op 1,66/11,19 (ongeveer 15%) van de werkelijk betaalde premie. Met de terugbetaling zou ruim € 30 mln zijn gemoeid.
Bovendien oordeelt het hof “dat Aegon zich schuldig heeft gemaakt aan misleiding door bij de maatmanberekeningen te verzwijgen dat de in te houden overlijdensrisicopremie substantieel hoger kon zijn dan de premie waarvan bij de maatmanberekening is uitgegaan, alsmede te verzwijgen dat dit van invloed was op de hoogte van het te behalen rendement”.

Reageer op dit artikel