nieuws

De Jager wil kosten aanbieder in dvd

Archief

Minister Jan-Kees de Jager is vast van plan een gelijk speelveld te creëren tussen het directe kanaal van aanbieders en het kanaal van adviseurs/bemiddelaars. Om de verschillen helder te maken, moeten ook aanbieders in de toekomst een dienstverleningsdocument (dvd) gaan opstellen. Daarin moeten zij onder meer inzicht gaan geven in hun advies- en distributiekosten. Dat zal in nominale termen, dat wil zeggen in euro’s, moeten geschieden, zodat klanten kunnen vergelijken.

De Jager wil kosten aanbieder in dvd

Dit schrijft de minister in een acht pagina's tellende brief aan de Tweede Kamer. Hoe de kosten exact (vanaf 2013) in het dvd gemeld moeten worden, is nog onderwerp van studie. "Misrepresentatie van die kosten door ze lager voor te stellen dan ze werkelijk zijn", wil De Jager in elk geval tegengaan.
Daarnaast moet uit het dvd duidelijk blijken "of en zo ja, in welke mate er een vergelijking van producten van verschillende aanbieders wordt gemaakt". Tot slot moet bij functionarissen die in dienst zijn van een aanbieder helder zijn "welke prikkels de advisering vanuit de aanbieder beïnvloeden", zo stelt de bewindsman. "Ook in dat laatste geval kunnen zij zich niet kwalificeren als onafhankelijke adviseur, omdat dat misleidend kan zijn."

Reageer op dit artikel