nieuws

Avatar wil ‘adviesafslag’ op verzekeringspremie

Archief

Pius Consilium, het virtuele lid van de raad van advies van de Commissie WFD/WFT, pleit in een pamflet voor een wettelijk vastgestelde ‘adviesafslag’ op verzekeringspremies. Zo zouden verzekeraars de premies op bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheids- en uitvaartpolissen met 20% moeten verlagen, op het moment dat een dergelijke verzekering via een onafhankelijk adviseur tot stand komt. “Uit deze korting kunnen dan de kosten van de adviesmodule worden betaald.”

Avatar wil ‘adviesafslag’ op verzekeringspremie

Volgens de 'avatar criticus financiële intermediairs' is zo'n constructie "de oplossing om onafhankelijk advies te behouden". Hij vreest anders een "onhoudbare en marktverstorende situatie: immers, als er geen of weinig prijsverschil zit tussen bemiddeling via een onafhankelijk adviseur of een gebonden verkoper, lijkt de gebonden verkoper gratis advies te geven". Als verzekeraars klanten deze "keuze- en vergelijkingsmogelijkheden" niet willen bieden, "is die stip op de muur niet meer dan een precisielaserstraal die tot doel heeft onafhankelijk advies weg te snijden uit het keuzemenu van de consument".
Het pleidooi voor een 'adviesafslag' volgt op een recent voorstel voor een 'adviesmodule'. Enkele uren later heeft Rien Eyzenga, óók lid van de raad van advies van de commissie WFD/WFT, in een persbericht gezegd dat verzekeraars nog steeds gebukt gaan onder "een graaiende denk- en werkcultuur: winst maken vinden zij belangrijker dan zorgvuldig omgaan met vertrouwen". Als 'klokkenluider' zegt Eyzenga de buitenwereld erop te willen wijzen dat verzekeraars louter hun eigen winst vergroten door advieskosten over te hevelen naar de schouders van consumenten.

Reageer op dit artikel