nieuws

Commissie handhaaft helft van groepsvrijstellingen

Archief

De Europese Commissie heeft besloten de bestaande groepsvrijstellingen voor (her)verzekeringspools en voor onderlinge uitwisseling van informatie uit berekeningen, tabellen en onderzoek te handhaven.

 

De vrijstellingen voor standaardpolisvoorwaarden en voor veiligheidsvoorzieningen worden vervangen door richtlijnen. De Europese koepel van verzekeraars (CEA) had bij monde van voorzitter Michaela Koller eerder gepleit voor ongewijzigde handhaving van alle vier bestaande groepsvrijstellingen. De zogenaamde ‘insurance block exemption regulations’ maken samenwerking tussen verzekeraars mogelijk en voorkomen dat ze in conflict komen met de mededingingswetgeving. Nu slechts twee van de vier vrijstellingen overeind zijn gebleven, vreest CEA dat de samenwerking tussen verzekeraars wordt beperkt, ten nadele van de consument. De verzekeraarskoepel is wel verheugd over de uitbreiding van de richtlijn voor pools met een definitie voor ‘nieuwe’ risico’s, zoals landbouwrisico’s, natuurrampen, nieuwe technologieën en nieuwe wetgeving.