nieuws

Omzetbelang ‘kleine’ kantoren binnen NVGA daalt met met 7%

Archief

Groei bij de groten

 
In het jaarlijkse overzicht van de NVGA op basis van onderzoek door bureau SEO blijkt dat het omzetbelang van de kleine volmachtkantoren aan het dalen is. In 2009 had 61% van de kantoren een premieomzet van minder dan € 5 mln, tegen 66% in 2008. Deze kleine kantoren zorgden gezamenlijk voor 10% van de totale premieomzet van NVGA-kantoren; in 2008 was dat nog 17%.
 
De grote kantoren groeiden navenant. In 2009 had 6% van de NVGA-leden een omzet van meer dan € 50 mln premie per kantoor, terwijl ze samen 58% van de totale premiestroom binnen de NVGA realiseerden. In 2008 genereerde 3% van het aantal leden een dergelijk premiebedrag, wat toen goed was voor 35% van de totale premiestroom.
 
Vergeleken met 2008 is er een flinke afname van het aantal kleine kantoren, vooral ten gunste van het aantal grootste (meer dan € 50 mln) en middelkleine (€ 5 mln – € 10 mln) kantoren, aldus de NVGA. "Het zwaartepunt van ons collectieve interne marktaandeel is duidelijk verschoven naar de grootste kantoren."
 
Verder constateert de NVGA dat het aantal kantoren dat uitsluitend met externe bemiddelaars werkt (nu 12%) aan het toenemen is. Bij 30% van de kantoren kwam in 2009 maximaal 25% van de volmachtpremies binnen via externe bemiddelaars, terwijl bijna de helft van de NVGA-kantoren helemaal geen gebruikmaakt van externe bemiddelaars.
 
Tekencommissie 
De verhouding tekencommissie/provisie bedroeg 37,3 – 62,7, nagenoeg gelijk aan de verhouding in 2008. Met respectievelijk 37% en 40% heeft de branche Motorijtuigen het grootste aandeel in zowel provisie als tekencommissie. Daarna volgt Brand met respectievelijk 29% en 21%. De kanaalkosten stegen in 2009 met van € 562 miljoen naar € 614 mln.
 
De NVGA-kantoren hebben in totaal 7,8 mln polissen waarvan € 2,5 mln in Overige Varia, € 2,1 mln in motorrijtuigen en € 2,0 mln in brand.
 
De geboekte schade steeg in 2009 met € 324 mln naar € 1,71 mld (+ 23,3%), ruim twee keer zo veel als de procentuele groei van de premiestroom.
 
Het bruto technisch resultaat komt voor alle NVGA-leden gezamenlijk uit op € – 13 mln. Dit bedrag is het saldo van € -289 mln voor ziektekosten en variërende positieve bedragen voor andere branches.

Reageer op dit artikel