nieuws

Scherpere regels voor notarissen bij royement hypotheek

Archief

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) scherpt per 1 juli de regels aan over doorhalingen van hypotheken bij het Kadaster. “Deze aanscherping heeft ook invloed op de royementsprocessen bij geldgevers.” Notarissen moeten voortaan van tevoren een (voorwaardelijke) royementsvolmacht van de financier hebben, anders mag de akte niet passeren.

Scherpere regels voor notarissen bij royement hypotheek

Daarnaast wordt in de nieuw opgestelde beroepsregel een termijn gesteld voor het royement. "Alle hypothecair financiers zullen vanaf uiterlijk 1 juli 2011 de notaris vóór het passeren van de akte een volmacht onder opschortende voorwaarden moeten toesturen. Zij kunnen dan niet langer volstaan met uitsluitend een toezegging tot royement. Daarmee zorgt de financier van de verkoper ervoor dat de financier van de koper meer zekerheid heeft en de afwikkeling sneller verloopt", aldus de KNB.
De stichting ECH, die de elektronische berichtenstandaard in het hypotheekverkeer beheert, zegt voor de wijziging al een oplossing te hebben: "De opschortende voorwaarden zijn in ons werkproces opgenomen en door de KNB goedgekeurd. Die maken het inroepen van de volmacht door de notaris mogelijk op het moment dat hij aan de betalingsverplichtingen (aflossing) jegens de financier heeft voldaan. ECH hanteert namelijk de volmacht onder opschortende voorwaarden en maakt gebruikt van de volmachtmodellen van de KNB."

Reageer op dit artikel