nieuws

Schuldeisers Verzekerd Keur krijgen 8% vordering terug

Archief

Bali Menon

De garantieovereenkomsten die Verzekerd Keur-eigenaar Ronald van Keulen daarvoor met diverse partijen sloot of zou hebben gesloten, bleken juridisch weinig tot niets waard. Ontvangen premiegelden werden door het Arnhemse bedrijf belegd via het in Warnsveld gevestigde, maar in Velp kantoorhoudende Tradion Investments. De man achter Tradion was de nu 60-jarige geboren Indiër Balakrishnan ('Bali') Menon. Waar de hem toevertrouwde gelden (31 miljoen gulden, oftewel € 14 mln) zijn gebleven, is onduidelijk. Voor curator Gunning houdt hij zich schuil.
 
In Engeland is Menon onlangs in staat van faillissement verklaard. In de zaterdageditie van De Gelderlander (van 18 september) valt in een twee pagina's groot verhaal over Verzekerd Keur te lezen, dat zowel Ronald van Keulen (18 maanden) als Menon (27 maanden) door de Nederlandse rechter in 2001 zijn veroordeeld wegens valsheid in geschrifte.
 
Schikking
Na jarenlang juridisch gesteggel heeft de curator de herverzekeraars Aon Re en Scandinavian Re tot een schikking kunnen bewegen. "Zij hebben op geen enkele wijze bijgedragen aan het faillissement noch aan het mislukken van de 'cash-backacties'", benadrukt de curator. Maar Verzekerd Keur zou een herverzekeringsovereenkomst met Aon Re en Scan Re hebben gehad. "Ter voorkoming van een nog verder slepende rechtsstrijd", hebben beide herverzekeraars besloten het tekort in het faillissement met in totaal € 900.000 te verkleinen.
 
De 8.395 gedupeerden van de 'cash-backacties' ("Hun schade bestaat hieruit dat zij een deel van de korting die zij destijds hadden kunnen bedingen, niet hebben gekregen", aldus Gunning) krijgen hierdoor 8% van hun vordering terug. De totale schuldenlast van Verzekerd Keur omvat € 25,2 mln, zo blijkt uit het jongste (16e) faillissementsverslag.

Reageer op dit artikel