nieuws

MoneyView meldt forse stijging inboedelpremies

Archief

CVS komt uit op slechts bescheiden stijging

 

Een nieuwe inboedelwaardemeter en additionele tariefsverhogingen zouden de gemiddelde prijs van een nieuwe inboedelverzekering voor huurders in drie jaar tijd met ruim 40% hebben doen toenemen.

 

Dat blijkt uit onderzoek van MoneyView, dat ruim vijftig inboedelpolissen tegen het licht hield en de resultaten vergeleek met die van 2009 en 2007.

 

Tussen 2007 en 2009 daalden de tarieven gemiddeld 7%. Echter, klanten gingen hierdoor niet minder betalen, omdat in dezelfde periode de gemiddelde waarde van een inboedel met 33% toenam. Deze toename werd veroorzaakt door een andere manier van vaststellen van de waarde van inboedels door het Verbond van Verzekeraars (de zogenaamde inboedelwaardemeter). Hierdoor was een klant in 2009 alsnog gemiddeld 20% meer kwijt dan in 2007.

 

In het afgelopen jaar nam niet alleen de gemiddelde waarde van de inboedels verder toe, maar stegen óók de verzekeringstarieven. Volgens MoneyView resulteerde dit in een additionele premiestijging van 20%. Hier zijn met name de gestegen verzekeringstarieven debet aan; mede door een toegenomen schadelast verhoogden verzekeraars de tarieven met gemiddeld 18%.

 

MoneyView vergeleek de verschillende inboedelverzekeraars ook op prijs en kwaliteit. Daarbij scoorden ANWB, London, Unigarant en Verzekeruzelf.nl het beste op prijs en Aegon, Interpolis, SNS Bank en Turien op kwaliteit.

 

Statistieken

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) herkent de cijfers van MoneyView niet. "Uit onze statistieken blijkt dat de gemiddelde premie voor inboedelverzekeringen van het derde kwartaal 2008 tot en met het tweede kwartaal 2010 met 4,4% is gestegen (van _ 119 naar _ 124). Rekening houdend met inflatie houd je netto nauwelijks een stijging over", aldus manager Fred Treur.

 

"Kijk je naar de nieuw gesloten polissen, dan is de stijging gemiddeld 7,5% geweest over dezelfde periode (van _ 126 naar _ 135). De in het onderzoek van MoneyView genoemde percentages zijn dus niet herkenbaar voor ons."

 

Ook de introductie van een nieuwe inboedelwaardemeter in 2008 leidde volgens Treur niet tot grote verschuivingen: "Op individueel niveau kan het wel voorkomen dat er tussen de oude en nieuwe inboedelwaardemeter grote verschillen zijn die in het oog springen, maar wij herkennen dergelijke grote verschuivingen niet."

 

Rendement

Uit de cijfers over 2009 blijkt dat het rendement (voor herverzekering) van particuliere brandverzekeringen in de periode 2007-2009 uitkwam op 5%, 8% respectievelijk 9% van de verdiende premie, zegt Treur. "Als er al sprake zou zijn van een forse stijging van de premies, dan was er in ieder geval ook sprake van een forse toename van de schadelast."

 

Reageer op dit artikel