nieuws

Klant staat nog steeds niet centraal

Archief

Provisieregels

 

worden omzeild

 

Volgens SEO heeft de aanvullende regelgeving in de financiële dienstverlening er niet voor gezorgd dat de klant werkelijk centraal is komen te staan. Aanbieders en adviseurs houden zich louter uit defensief oogpunt aan de regeltjes, constateert het onderzoeksbureau.

 

De evaluatie van de transparantie- en inducementregels op het gebied van provisie is op verzoek van Financiën uitgevoerd. "Er is een cultuur in de markt ontstaan die gericht is op het voldoen aan de eisen die door de toezichthouder geformuleerd zijn, om sancties te voorkomen en aansprakelijkheid uit te sluiten. Dat is iets anders dan de door de wetgever en toezichthouder beoogde cultuuromslag in denken en gedrag", schrijft SEO. "De regelgeving heeft bijgedragen aan een proces waarin de belangen van de klant beter gewaarborgd worden. Aan dat proces dragen echter ook de voortschrijdende technologische ontwikkeling (internet) en de economische crisis bij. Er zijn misstanden verdwenen. Deze vooruitgang

 

hangt er vooral mee samen dat marktpartijen zich formeel aan de opgelegde regels houden.

 

De gewenste cultuuromslag, waarin klantgerichtheid als vanzelf voorop komt te staan, manifesteert

 

zich voorshands niet. Het is een teken aan de wand dat de processen van herschikking die

 

zich in de markt voordoen, vooral betrekking hebben op de verhouding tussen verzekeraars en

 

tussenpersonen, en niet op de positie van de klant. Die heeft zelf ook weinig belangstelling om

 

zich in de distributieketen een serieuze plaats te verwerven, en wordt daar door de marktpartijen

 

niet in aangemoedigd."

 

Waterbedeffect

SEO neemt een zogeheten waterbedeffect waar. "Er zijn aanwijzingen dat er sprake is van een verschuiving van volumegerelateerde vormen van beloning naar andere branches. Kantoren die volume behalen in levensverzekeringen of hypotheken, zouden additioneel beloond worden via de aanstellingsrelaties die deze kantoren bij dezelfde maatschappijen hebben voor schadeverzekeringen."

 

Daarnaast zouden aanbieders omzetquota hanteren. Worden die niet gehaald, dan verliest de bemiddelaar zijn aanstelling. "Zolang bemiddelaars hun jaarlijks quotum bij betrokken aanbieders niet volgemaakt hebben, is er een productieprikkel in de richting van de betrokken aanbieder. Die belemmert de impact van de inducementregels."

 

Daarnaast worden de inducementregels omzeild door portefeuilles om te zetten naar het volmachtbedrijf: tekencommissie valt als beloningsvorm buiten de regels voor passende provisie.

 

SEO ondervroeg voor het onderzoek 1.308 kantoren en 1.062 consumenten en heeft daarnaast gesprekken gehad met branchegenoten als Ron Bavelaar (Hypotheekshop), Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars), Anton Vanden Bol (Hypotheek Visie), Arno Dolders (Legal & General), Adfiz-voorzitter Bob Veldhuis en Tim Schoonbergen (DAK).

 

Reageer op dit artikel