nieuws

Aanvullende rechtsbijstand op beroepsaansprakelijkheid

Archief

Nassau Verzekeringen heeft in samenwerking met rechtsbijstandsverzekeraar DAS een aanvullende dekking ontwikkeld voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 

‘Nassau Verweer Verzekerd’ biedt rechtsbijstand bij geschillen als gevolg van beroepsfouten die normaal gesproken niet zijn gedekt vanwege een eigen risico of uitsluiting.

 

Daarbij kan het gaan om honorariumgeschillen, bestuursrechtelijke sancties en bijzondere bedingen (zoals boetes), toezeggingen op gebied van resultaten en/of rendementen, inbreuk op intellectueel eigendomsrecht, milieuaantasting en tucht- en strafrecht (zoals bij economische delicten).

 

De aanvullende verzekering is te sluiten door vrijwel alle (vrije)beroepsbeoefenaars waarvoor Nassau een beroepsaansprakelijkheidspolis biedt, zoals accountants, belastingadviesbureaus, assurantietussenpersonen, financiële planners, makelaars, ICT- en consultancybedrijven. "Er zijn helaas geen mogelijkheden voor advocaten en notarissen", aldus Nassau.

 

Bijzonder is wel dat ook rechtsbijstand kan worden ingeschakeld tegen Nassau zelf, als de verzekerde het niet eens is met de schadebehandeling door Nassau.

 

Reageer op dit artikel