nieuws

Zorgverzekeraars vinden NZA-onderzoek ‘overbodig’

Archief

Het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) aangekondigde onderzoek hoe zorgverzekeraars omgaan met de acceptatieplicht is volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) volstrekt overbodig.

 

De NZA zou te formeel naar deze materie kijken en geen rekening houden met toekomstige wetgeving, die voorziet in afschaffing van de acceptatieplicht voor mensen die al een zorgverzekering hebben.

 

In het onlangs gepubliceerde rapport ‘Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2009’ wekt de NZA volgens ZN ten onrechte de indruk dat een aantal verzekeraars voor verzekerden met een betalingsachterstand bij de huidige verzekeraar het niet zo nauw neemt met hun acceptatieplicht.

 

Betalingsachterstand

"Branchebreed zijn afspraken gemaakt door een persoon met betalingsachterstand die zich aanmeldt voor een tweede zorgverzekering erop te attenderen, dat deze de ‘oude’ zorgverzekering niet kan opzeggen. Tevens wordt hij erop gewezen dat het aangaan van een tweede zorgpolis ertoe leidt dat hij twee keer de nominale premie moet betalen. Alleen wanneer de cliënt bewust kiest voor een dubbele verzekering en de implicaties daarvan beseft, gaat de nieuwe verzekeraar tot inschrijving over. Er is dus geen sprake van inbreuk op de acceptatieplicht, maar van een verantwoorde voorlichting van de verzekerde", aldus ZN. "Het zou de toezichthouder hebben gesierd als hij bij de wetgever gemeld had dat het blind naleven van de acceptatieplicht leidt tot maatschappelijk ongewenste situaties."

 

Uit het NZA-rapport Rechtmatigheid Uitvoering Zorgverzekeringswet 2009 blijkt verder dat de zorgverzekeraars zich vorig jaar netjes aan het verbod op premiedifferentiatie heeft gehouden. Ook maken zij steeds meer werk van hun zorgplicht en hebben verzekerden voldoende toegang tot zorg. D Het gebruik van kwaliteitsindicatoren bij inkoopafspraken is toegenomen en zorgverzekeraars controleren nagenoeg allemaal of zorgaanbieders de afspraken nakomen over onder meer de omvang en tijdigheid van de zorg.

 

De NZA heeft in 2009 geen gebruik hoeven maken van formele handhavingsinstrumenten, zoals het opleggen van verplichtingen en boetes. Wel zijn zorgverzekeraars een aantal keren verzocht om zich conform de normen te gedragen. De NZA doet dit jaar onder meer onderzoek naar mondelinge informatieverstrekking door verzekeraars, het recht op vergoeding van zorg en zorgbemiddeling. Hierover wordt in 2011 gerapporteerd.

 

Reageer op dit artikel