nieuws

Zorgverzekeraars krijgen goed rapport van NZA

Archief

De zorgverzekeraars hebben zich vorig jaar netjes aan het verbod op premiedifferentiatie gehouden. Ook maken zij steeds meer werk van hun zorgplicht en hebben verzekerden voldoende toegang tot zorg.

 

Dat blijkt uit het rapport Rechtmatigheid Uitvoering Zorgverzekeringswet 2009, dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft gepubliceerd.

 

Het gebruik van kwaliteitsindicatoren bij inkoopafspraken is toegenomen en zorgverzekeraars controleren nagenoeg allemaal of zorgaanbieders de afspraken nakomen over onder meer de omvang en tijdigheid van de zorg. Of de zorgverzekeraars zich ook aan de acceptatieplicht houden, onderzoekt de NZA nog. Bij een aantal verzekeraars geldt namelijk een afwijkende inschrijfprocedure voor verzekerden met een betalingsachterstand bij hun huidige verzekeraar. De NZA heeft in 2009 geen gebruik hoeven maken van formele handhavingsinstrumenten, zoals het opleggen van verplichtingen en boetes. Wel zijn zorgverzekeraars een aantal keren verzocht om zich conform de normen te gedragen. De NZA doet dit jaar onder meer onderzoek naar mondelinge informatieverstrekking door verzekeraars, het recht op vergoeding van zorg en zorgbemiddeling. Hierover wordt in 2011 gerapporteerd.

 

Reageer op dit artikel