nieuws

Wetsvoorstel terugvordering bonussen naar Tweede Kamer

Archief

Het demissionaire kabinet zal een wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer, waarmee het in de toekomst voor raden van commissarissen mogelijk wordt om reeds toegekende bonussen aan te passen of terug te vorderen. De procedure geldt voor bonussen die achteraf bezien zijn toegekend op basis van onjuiste informatie (‘claw back’) en voor bonussen waarvan uitkering wegens onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd.

Wetsvoorstel terugvordering bonussen naar Tweede Kamer

De voorgestelde regeling, die ook bestaande contracten raakt, is van toepassing op bestuurders van alle NV's en van alle financiële ondernemingen, waaronder banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen. Voor financiële ondernemingen geldt bovendien dat ook dagelijks beleidsbepalers worden geraakt.
Volgens het kabinet hebben buitensporige bonussen bijgedragen aan een – achteraf gezien – onverantwoorde risicobereidheid binnen financiële instellingen, waarna de overheid bedrijven in deze sector heeft moeten ondersteunen.

Reageer op dit artikel