nieuws

Vragen AFM en DNB leidden tot verkoopverbod Quantum

Archief

Toezichthouder

 

Liechtenstein geeft

 

weer groen licht

 

Quantum Leben mag na een verkoopverbod van drie weken weer polissen sluiten van de Liechtensteinse toezichthouder FMA. Die nam de financiële positie van de maatschappij kritisch onder de loep nadat de AFM en DNB zich met vragen hadden gemeld.

 

Half augustus legde de FMA een verkoopverbod op aan Quantum. Dat was volgens TAF, de wettelijk vertegenwoordiger in ons land, vanwege een meningsverschil over de vereiste solvabiliteit. TAF verkoopt overlijdensrisicoverzekeringen van Quantum.

 

Bij de maatschappij werd tijdelijk een gevolmachtigde aangesteld, die een oplossing moet zien te vinden voor het geschil. "Quantum Leben AG voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een in Nederland acterende verzekeraar. De Liechtensteinse toezichthouder heeft echter op een aantal punten aanvullende regelgeving", stelt TAF-directeur David Jongeleen, die tijdelijk nieuw te sluiten risicoverzekeringen bij andere verzekeraars heeft ondergebracht.

 

Quantum stelde eerder in een mededeling aan relaties "volledig verrast" te zijn door de maatregel van de FMA. "De laatste controle door Ernst & Young per 31 maart wees uit dat de solvabiliteit volgens Solvency I-richtlijnen 128% bedroeg. Van liquiditeitsproblemen is geen sprake." Sinds eind 2008 is het eigen vermogen door aandeelhoudersstortingen verhoogd van _ 10,2 mln tot _ 18,3 mln.

 

Geen toestemming

Nu de FMA het verkoopverbod heeft opgeheven, is TAF weer gestart met de verkoop van Quantum-risicoverzekeringen. "Wij hoeven daarvoor niet apart toestemming te geven", zegt DNB-woordvoerder Kees Verhagen. "Dat besluit is aan de FMA: Quantum valt niet onder het toezicht van DNB. Maar wij zullen in het belang van de polishouders de ontwikkelingen volgen en contact houden met onze Liechtensteinse collega." Die heeft laten weten dat Quantum het eigen vermogen weer op het door de FMA vereiste niveau gebracht door een kapitaalstorting van de aandeelhouders. Die zijn afkomstig uit Liechtenstein, het Verenigd Koninkrijk, de Benelux en Zuid-Afrika. Ook het management heeft een belang in het bedrijf.

 

Verzoek uit Nederland

Hoewel DNB laat weten dat Nederlandse toezichthouders geen invloed hebben op een verkoopverbod of de opheffing daarvan, is Quantum-directeur Werner Meissl een andere mening toegedaan. Hij stelt dat "een verzoek uit Nederland" de aanleiding is geweest voor de FMA-maatregel. "De plaatselijke toezichthouder op het intermediair (de AFM, red.) had twijfels over het overlijdensrisicoverzekeringsbedrijf", zo tekent het Duitse blad Fonds Professionell op uit de mond van Meissl. De verkoop van risicoverzekeringen in ons land zou goed zijn voor de helft van de totale Quantum-omzet. Zonder de Nederlandse activiteiten zou de solvabiliteit zelfs op 300% liggen.

 

De AFM wil niet bevestigen of ontkennen dat vanuit Nederland contact is opgenomen met de FMA. "Maar het is logisch dat er contact is tussen toezichthouders over verzekeraars die over de grens werkzaam zijn en dat er wel eens vragen worden gesteld."

 

op een verkoopverbod.

Reageer op dit artikel