nieuws

Verbond positief over beloningsstandpunt Adfiz

Archief

Het Verbond van Verzekeraars is positief over het beloningsdocument dat Adfiz heeft gepubliceerd. “Wij zijn zoals bekend voorstander van deze verandering van de beloningssystematiek.” De koepel van verzekeraars volgt Adfiz niet in het pleidooi voor ‘zachte provisietransparantie’ (alleen op verzoek van de klant). “Dat kan nu ook al. Het Verbond pleit op dit punt voor de stap naar actieve transparantie (vooraf en automatisch), omdat de klant daar meer bij gebaat is.”

Verbond positief over beloningsstandpunt Adfiz

Bijval krijgt Adfiz evenmin op het punt van de efficiencyvergoeding. "Dat vergt nadere bestudering; zoals bekend pleit het Verbond voor toepassing van de wettelijke DNB-regels voor uitbesteding." Het Verbond vindt het wel positief dat Adfiz ervoor heeft gekozen ook alle arbeidsongeschiktheids- en inkomensverzekeringen mee te nemen in haar standpunt. "Dit getuigt van politiek-maatschappelijk inzicht." Eerder heeft het Verbond aangegeven dat het provisiesysteem bij schadeverzekeringen kan worden behouden. Het Verbond wil, net als Adfiz, ook een totaal bonusprovisieverbod.

Reageer op dit artikel