nieuws

TAF schrapt ‘en bloc’ in risicopolis

Archief

TAF gaat in nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen geen en-blocclausule meer hanteren. Dat geldt voor zowel Ace als Quantum Leben, de beide risicodragers waar TAF de polissen onderbrengt.

TAF schrapt ‘en bloc’ in risicopolis

Tot nu toe konden klanten kiezen of zij wel of niet een dergelijke clausule in hun polisvoorwaarden wilden hebben. "Wij bieden vanaf nu wel de premies die golden voor verzekeringen met en-blocclausule, maar de clausule zelf is vervallen", zegt directeur David Jongeleen. De meerderheid van de overlijdensrisicoverzekeraars hanteert nog altijd een en-blocclausule.
In de TAF Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de en-blocbepaling wel in stand, maar de omschrijving ervan is aangepast. "De voorwaarden bevatten een duidelijkere clausule met een betere omschrijving van de uitzonderlijke situaties waarin dit recht als noodmaatregel kan worden toegepast."

Reageer op dit artikel