nieuws

SEZ van start met volmachtbedrijf Upiva

Archief

Intermediairbedrijf SEZ is van start gegaan met een eigen volmachtbedrijf onder de naam Upiva. Dat moet later dit jaar resulteren in een eigen verzuimproduct. Daarnaast zijn het bieden van administratieve ondersteuning en het exploiteren van de eigen automatiseringsconcepten voor SEZ een belangrijke reden geweest om met een eigen volmachtbedrijf te starten.

SEZ van start met volmachtbedrijf Upiva

Het voeren van een eigen product geeft flexibiliteit, zegt directeur Dennis Massaar. "Wij kunnen een product anders neerzetten dan maatschappijen dat doen." Voor het eigen product wordt nu gesproken met een aantal verzekeraars, die in poolverband het risico gaan dragen.
De huidige portefeuille van SEZ wordt niet direct bij de pool ondergebracht. "Daar gaan we de risicodragers volgend jaar voor benaderen. We willen nu eerst volledig vanaf nul beginnen. Ons doel is om eind volgend jaar naast vier provinciale producten ook één à twee pool-producten te kunnen bieden."
De nieuwe verzuimpolis richt zich op het grotere mkb vanaf zeven medewerkers. Upiva levert onder meer een verzuimscan. "Die maakt ook de overige kosten van verzuim inzichtelijk. Dat zal preventief gaan werken. Een loonlijstscan zorgt ervoor dat alleen de medewerkers die onder de loondoorbetalingsverplichting vallen, verzekerd worden."

Reageer op dit artikel