nieuws

Schadelast van dienstauto’s laatste jaren toegenomen

Archief

Overheid lijkt

 

duurder uit als

 

eigenrisicodrager

 

De Rijksoverheid heeft de schadelast veroorzaakt door en aan het eigen wagenpark de afgelopen jaren fors zien oplopen. De staat draagt het risico voor schade aan dienstauto’s zelf, maar zou met een verzekering mogelijk voordeliger uit kunnen zijn.

 

In 2007 bedroeg de WAM- en cascoschade in totaal nog _ 4,7 mln (voor 9.313 voertuigen). De jaarcijfers over 2009 laten zien dat de schadelast is toegenomen tot _ 5,8 mln (voor 9.479 voertuigen). Gemiddelde schadelast per voertuig: _ 504 in 2007 en _ 616 in 2009, een toename van ruim 22% in twee jaar tijd.

 

"Dat lijkt veel, maar je moet bedenken dat het grootste deel van het wagenpark bestaat uit auto’s die worden gebruikt door het politiekorps en Rijkswaterstaat", zegt Menno Kuiper van BSA Schaderegeling. "Zij rijden in auto’s die continu, 24 uur per dag worden ingezet, onder vaak extreme omstandigheden. Ze rijden dikwijls vlak langs de vangrail, op slechte weggedeelten et cetera."

 

Omslagstelsel

De Rijksoverheid heeft het wagenpark niet verzekerd, maar draagt het risico zelf. Voor dit eigenrisicobeheer heeft het ministerie van Financiën in 1993 het Omslagstelsel Rijkswagenparkbeheer ontwikkeld. De werking van dit stelsel komt in grote lijnen neer op het jaarlijks omslaan van de totale schadelast van het Rijkswagenpark over de deelnemende departementen, naar rato van het aantal voertuigen. Vanuit deze omslagbijdragen worden de uitkeringen voor schade aan derden en de cascoschaden aan de eigen voertuigen verricht.

 

BSA

De uitvoering van de regeling is uitbesteed aan BSA Schaderegeling. BSA zorgt niet alleen voor de afhandeling van de schades veroorzaakt met of aan de voertuigen van de staat, maar ook voor het innen van de omslagbijdragen bij de departementen en het overmaken van bedragen de rekening van de staat. Tussen 1993 en 1997 maakte BSA nog deel uit van het ministerie van Financiën. In 1997 is BSA verzelfstandigd en sindsdien wordt gewerkt op basis van samenwerkingsovereenkomsten. Vorig jaar is het contract opnieuw verlengd, na een aanbestedingsprocedure waaraan ook Van Ameyde, Innovation Group en LeasePlan hebben deelgenomen.

 

Voordeliger

BSA bracht vorig jaar voor haar dienstverlening ruim 9,5 ton in rekening bij de overheid (circa _ 100 per voertuig).

 

Een klein rekensommetje leert dat de overheid per saldo niet echt voordeliger uit is door het wagenpark niet te verzekeren: per voertuig moest aan omslagbijdrage en vergoeding BSA gemiddeld _ 716 worden betaald. De gemiddelde autoverzekeringspremie (voor de gemiddelde burger) lag medio 2009 rond de _ 461 (volgens Independer). Inclusief _ 200 eigen risico blijkt verzekeren nog steeds voordeliger. Overzicht omvang wagenpark Rijksoverheid 1 31-12-2009 31-12-2008 31-12-2007 __________________________________________________________________________________ personenauto’s 6998 7000 6.808 bestelauto’s 1987 1998 2.012 vrachtauto’s 209 208 221 motorfietsen 134 121 127 werk- en landbouwvoertuigen 98 100 103 brom- en snorfietsen 48 40 36 autobussen 5 6 6 __________________________________________________________________________________ totaal 9.479 9.473 9.313 Inkomsten en uitgaven in het kader van het Omslagstelsel 2 jaar geïnde uitvoeringskosten schadelast omslagbijdragen BSA totaal ___________________________________________________________________________________________ 2007 _ 5.713.961 _ 914.575 _ 4.696.911 2008 _ 6.598.300 (+15,5%) _ 924.635 (+1,1%) _ 5.398.538 (+14,9%) 2009 _ 6.296.708 (-4,6%) _ 954.433 (+3,2%) _ 5.841.766 (+8,2%) Overzicht schadelast wagenpark Rijksoverheid 3 2007 2008 2009 _____________________________________________________________________________________ WAM schade _ 1.362.488 _ 1.562.553 (+ 14,7%) _ 1.359.449 (-13,0%) w.v. letselschade _ 428.867 _ 406.857 (- 5,1%) _ 411.801 (+ 1,2%) casco eigen schade _ 3.334.423 _ 3.835.985 (+ 15,0%) _ 4.482.317 (+16,8%) _____________________________________________________________________________________ totaal _ 4.696.911 _ 5.398.538 (+14,9%) _ 5.841.766 (+8,2%)

 

Reageer op dit artikel