nieuws

Reeks kleine faillissementen

Archief

Geen vergunning

De Haarlemse rechtbank sprak, op verzoek van inkoopcombinatie De Financiële Strategen, het faillissement uit over Elite Financiële Diensten, handelend onder de naam Praemium Financiële Raadgevers. Volgens curator Pieter Mijnssen hebben royementen het bemiddelingsbedrijf de das omgedaan. Het in 2004 opgerichte Praemium, geleid door Tjalling Sloot, bemiddelde vanuit Schiphol-Rijk in schade- en levensverzekeringen en hypotheken en telde volgens het handelsregister vijf werknemers. Praemium noch Elite recentelijk terug te vinden in het vergunningenregister van de AFM.
 
Dat gold ook voor twee bedrijven die door de rechtbank in Leeuwarden failliet werden verklaard: AS Financial Planning in Augustinusga (bij Hoogeveen) en Roemers Finance in Tzum (bij Franeker). Bij het eerste kantoor stond A. Slager te boek als beleidsbepaler; het tweede was onderdeel van een holding die eigendom is van M. Roemers.
 
In Apeldoorn ging Quality Financiële Diensten, een bedrijf van Ben Bos, failliet; ook hier ontbrak een AFM-vergunning.

Reageer op dit artikel