nieuws

Pensioenfonds mag blijven herverzekeren

Archief

Pensioenfondsen mogen hun risico’s blijven herverzekeren bij verzekeraars. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid handhaaft de bestaande wettelijke constructie. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek naar de meerwaarde van herverzekerde pensioenfondsen.

Pensioenfonds mag blijven herverzekeren

De bewindsman versoepelt daarnaast de regels in het financieel toetsingskader (ftk) voor herverzekerde pensioenfondsen. Zo hoeven deze fondsen geen buffer meer aan te houden voor het kredietrisico op de verzekeraar. Ze moeten wel de wettelijk verplichte minimale buffer van ongeveer 1% aanhouden.

Veel pensioenfondsen hebben hun risico's geheel of gedeeltelijk herverzekerd bij een verzekeraar. De financiële crisis heeft de kredietkwaliteit van de verzekeraars doen dalen, waardoor – in de huidige systematiek van de Pensioenwet – een dekkingstekort ontstaat bij de herverzekerde pensioenfondsen. Dit zou moeten leiden tot herstelmaatregelen in de vorm van kortingen van pensioenen, hoewel in de praktijk de verzekeraars gewoon aan de betalingsverplichting voldoen.

Reageer op dit artikel