nieuws

Ook kwaliteitseisen voor directie van verzekeraar

Archief

Directies van verzekeringsbedrijven zullen in het vervolg net als die van kredietinstellingen, waaronder banken, moeten beantwoorden aan bepaalde kwaliteitseisen. Dat schrijft AM in de zeventiende editie van 1985. ‘Op initiatief van de PvdA, VVD en CDA zal het wetsontwerp Wet Toezicht Schadeverzekeringsbedrijf onder meer op dat punt worden aangepast.’ Het wetsvoorstel had eigenlijk al tien jaar eerder in werking moeten treden, maar werd pas in 1985 een feit. Zo werd onder meer voor de Verzekeringskamer de mogelijkheid ingevoerd om ‘stille curatele’ op te leggen, een noodregeling in het leven te roepen en een af-gegeven vergunning in te trekken.

 

Smakeloosheid

 

In dit nummer gaat het gebakkelei over de No Claim Polis van Enzico nog even verder. Ook het bestuur van de NVOZ (Nederlandse Vereniging van Ongevallen- en Ziekteverzekeraars) spreekt zijn afschuw uit over wat zij noemen een ‘onjuiste vorm van productontwikkeling’. Bij de polis betaalt iedereen de helft van de premie, totdat er een claim wordt ingediend.

 

Bij Enzico roept deze zóveelste felle aanval op haar polis verbazing op, maar ook een emotionele opmerking: ‘een gevoel van deernis over zo’n demonstratie van smakeloosheid der machtigen’.

 

Franz Kafka

 

Opvallend is verder de aanwezigheid van de schrijver Franz Kafka die, voor hij een succesvol schrijver werd, het beroep uitoefende van verzekeringsjurist. Aanleiding is het in de DDR verschenen boek ‘Amtliche schriften’. Wijlen Boudewijn Büch schrijft over dit werk in een artikel in Vrij Nederland: ‘Eenenzestig jaar na zijn dood hebben wij eindelijk gelegenheid kennis te nemen van de volledige editie van Kafka’s andere leven: dat van de polismaker, de ongevallenstatisticus en de geleerde verzekeringsagent.’

 

Een ander opvallend bericht is ‘Geld in open haard: geen brandschade’. Een man die abusievelijk enkele bankbiljetten met een gezamenlijke waarde van twaalfhonderd gulden in zijn open haard had opgestookt, kreeg deze schade niet vergoed.

 

Italië

 

Tot slot ook nog een aardig verhaal van de belevenissen van de Nederlandse tussenpersoon Hans Wilson, die na een trip naar Italië verslag doet van de intermediaire branche aldaar. Wilson was op uitnodiging van De Nederlanden van 1870 naar Italië afgereisd. Hij bracht daar onder meer een bezoek aan de Italiaanse maatschappij Generali.

 

Volgens Wilson is de Italiaanse tussenpersoon niet te vergelijken met zijn Nederlandse vakbroeder. "Onafhankelijke tussenpersonen kom je daar nauwelijks tegen", zegt Wilson. "En prolongatieprovisie is er een onbekend begrip."

 

Reageer op dit artikel