nieuws

Nibud waarschuwt voor afschaffing van provisiesysteem

Archief

“Wanneer het provisiesysteem verdwijnt, is het risico dat afgezien wordt van onafhankelijk advies het grootst bij kwetsbare groepen als huishoudens met een lager inkomen en/of lager opgeleiden, omdat zij het provisiesysteem het meest prefereren.” Tot die conclusie komt het Nibud, na een onderzoek dat de budgetvoorlichter liet uitvoeren in opdracht van Adfiz.

Nibud waarschuwt voor afschaffing van provisiesysteem

"Aangezien kwetsbare groepen financieel advies waarschijnlijk het hardst nodig hebben, houdt het zo maar afschaffen van het provisiesysteem het risico in, dat zij geen volwaardig financieel advies meer krijgen", waarschuwt het Nibud. Hogere inkomens en hoger opgeleiden zouden een voorkeur hebben voor een uurtarief.
Onder het motto 'Hoe zoekt de consument een financieel advies?' is in maart een enquete gehouden onder ruim 1.100 volwassenen, waarbij met name de rol van het intermediair werd belicht. Daaruit kwam het belang van advies op maat duidelijk naar voren. "Financiële basiskennis is noodzakelijk, maar de consument hoeft geen inhoudelijk expert te zijn. Het advies van de adviseur moet daarom passen bij de kennis van de klant."
Het Nibud raadt adviseurs verder aan om in adviestrajecten meer aandacht te besteden aan wat het aanschaffen van een financieel product voor gevolgen heeft voor de consument. "Technische aspecten van het product kunnen dan minder belicht worden."

Reageer op dit artikel