nieuws

Menzis boekt weer winst

Archief

Voor het eerst sinds de invoering van de basisverzekering in 2006 heeft zorgverzekeraar Menzis winst behaald. Over 2009 werd een positief resultaat geboekt van _ 163 (-42) mln. De premie-inkomsten stegen naar _ 5 (4,5) mld en de schadelast bedroeg _ 4,7 (4,1) mld.

 

Het goede resultaat is voor een deel toe te schrijven aan een behoudend beleggingsbeleid waardoor 2009 afgesloten wordt met een winst van _ 61 mln op de beleggingen. Het resultaat uit de bedrijfsvoering is, in combinatie met meevallers uit voorgaande jaren, _ 102 mln. Dit is volgens Menzis te danken aan een actief zorginkoopbeleid en de strakke regie van de beheerskosten. Het positieve resultaat zal worden toegevoegd aan de reserves om zo de solvabiliteit te versterken.

 

AnderZorg

Naast goede financiële resultaten, boekte ook AnderZorg een forse groei in het aantal verzekerden. Het aantal nieuwe verzekerden van het internetlabel was per 1 januari 2010 met 37.000 gestegen tot een totaal van 129.000 verzekerden. Menzis kreeg er 2.000 nieuwe verzekerden bij en Azivo ongeveer 750.

 

Reageer op dit artikel