nieuws

Levensverzekeraars vergroten vermogen met € 3 mld

Archief

De levensverzekeraars hebben hun vermogenspositie in 2009 verbeterd, na twee jaren waarin de solvabiliteitsmarge was gedaald. De marge is vergroot van 210% naar 245%. Het totaal aanwezige vermogen is met ruim € 3 mld toegenomen. Volgens de eisen van toezichthouder DNB moesten zij eind vorig jaar gezamenlijk over € 9,62 mld eigen vermogen beschikken om solvabel te zijn. In 2008 was dat nog € 9,68 mld.

Levensverzekeraars vergroten vermogen met € 3 mld

De levensverzekeraars hadden voor € 23,6 (20,3) mld aan eigen middelen in kas, waarmee de solvabiliteitsmarge is vergroot tot 245%. Betere beleggingsresultaten vormen de hoofdreden voor de verbeterde vermogenspositie van de levenbranche.
Meest solvabele verzekeraar is begrafenisfonds Gustaaf Adolf met een marge van 769%. Geen enkele levensverzekeraar was ultimo 2009 insolvabel. Enkele grote maatschappijen hebben hun vermogenspositie in 2009 aanzienlijk verbeterd: Achmea voegt ruim € 800 mln aan het vermogen toe en vergroot de solvabiliteitsmarge daarmee substantieel tot 253% (160%). Delta Lloyd is na een halvering van het vermogen in 2009 weer opgekrabbeld. Met bijna € 2 mld in kas komt het levenbedrijf uit op 222% (132%).
Nationale-Nederlanden beschikt over veruit het grootste vermogen; dat is ten opzichte van 2008 met zo’n € 1,4 mld aangevuld, waardoor de solvabiliteitsmarge is verbeterd tot 203% (137%).

Reageer op dit artikel