nieuws

Leeuwarder Onderlinge: ‘2009 was een matig jaar’

Archief

"Het boekjaar 2009 is voor de Leeuwarder Onderlinge een matig jaar geweest", meldt de directie in het jaarverslag. Het premie-inkomen daalde licht tot _ 5,6 (5,7) mln.

 

Deze daling kwam voornamelijk voor rekening van de branche Brand. Ook hogere incidentele kosten, die deels te maken hadden met een wisseling van de wacht in de directie, hadden een negatief effect op het bedrijfsresultaat.

 

De totale brutoschadelast bedroeg vorig jaar _ 2,1 (1,5) mln, wat overeenkomt met een schadepercentage van 37% (27%). Het technisch resultaat kwam daardoor uit op _ -206.034 (196.381). Door een gedeeltelijk herstel van de beleggingen en door een goed resultaat bij herverzekeringsdochter Leon Re (die overigens zal worden geliquideerd) kon de Leeuwarder Onderlinge het 160e boekjaar afsluiten met een bescheiden nettoresultaat van _ 284.151 (142.579). Dit jaar wordt een nieuwe strategie ontwikkeld die moet zorgen voor een substantiële groei van het premie-inkomen. "Om deze groei te realiseren zullen wij de focus leggen op samenwerking met het intermediaire kanaal. Hiervoor zullen aanpassingen en uitbreidingen moeten worden doorgevoerd in ons productaanbod. Voor de realisatie hiervan zullen tevens mogelijke samenwerkingsverbanden worden onderzocht", aldus de directie.

 

Reageer op dit artikel