nieuws

Kabinet laat assurantiebelasting ongemoeid

Archief

In het Belastingplan 2011 is geen wijziging opgenomen in het tarief voor de assurantiebelasting. Dat blijft derhalve, zoals sinds maart 2008 het geval is, op 7,5% staan. Vorig jaar leverde de heffing op schadeverzekeringen € 884 mln op.

Kabinet laat assurantiebelasting ongemoeid

Het besluit van het demissionaire kabinet is in lijn met de verkiezingsprogramma's van de zittende regeringspartijen. Alleen die van de PvdA en GroenLinks voorzagen in een verhoging van de assurantiebelasting; en wel naar het hoge BTW-tarief van 19%.
In de regels rond assurantiebelasting is een detail gewijzigd. Voor de definitie van 'vestiging' is de Nederlandse wetgeving in lijn gebracht met de Europese richtlijn. Bovendien vervalt vanaf 1 januari de verplichting voor een niet in Nederland gevestigde verzekeraar om in ons land een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen voor het voldoen van assurantiebelasting. Het vervallen van die verplichting leidt tot "een zeer geringe verlaging (€ 4.000) van de administratieve lasten voor bedrijven", zo valt in het Belastingplan 2011 te lezen.

Reageer op dit artikel