nieuws

Kabinet doet wetsvoorstel terugvordering bonussen

Archief

Het demissionaire kabinet zal een wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer waarmee het in de toekomst voor raden van commissarissen mogelijk wordt om reeds toegekende bonussen aan te passen of terug te vorderen.

 

De procedure geldt voor bonussen die achteraf bezien zijn toegekend op basis van onjuiste informatie (‘claw back’) en voor bonussen waarvan uitkering wegens onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd.

 

De voorgestelde regeling, die ook bestaande contracten raakt, is van toepassing op bestuurders van alle NV’s en van alle financiële ondernemingen, waaronder banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen. Voor financiële ondernemingen geldt bovendien dat ook dagelijks beleidsbepalers worden geraakt. Daarnaast gaan DNB en de AFM de deskundigheid van commissarissen bij financiële ondernemingen toetsen.

 

Volgens het kabinet hebben ‘buitensporige’ bonussen bijgedragen aan een – achteraf gezien – onverantwoorde risicobereidheid binnen financiële instellingen, waarna de overheid bedrijven in deze sector heeft moeten ondersteunen.

 

Reageer op dit artikel