nieuws

Inbrekers gaan in augustus ook op vakantie

Archief

Tegen alle verwachtingen in zijn inbrekers in de zomermaanden minder actief dan in de winter.

 

Dat blijkt uit een inventarisatie van inbraakschademeldingen bij verzekeraar ASR. Van alle inbraken over de afgelopen drie jaar vond 37% plaats tussen december en maart, 30% van juni tot en met september en de resterende 33% kan worden verdeeld over de maanden oktober, november, april en mei.

 

Vooral in augustus laten inbrekers woningen links liggen. Uit de cijfers blijkt dat in deze zomermaand het aantal meldingen 15% lager ligt dan in de andere maanden. Vanaf oktober neemt de kans op inbraken weer toe, om vlak na de jaarwisseling te pieken. Zo zijn er in januari gemiddeld 28% meer schademeldingen door inbraak dan in augustus. Vanaf april neemt het aantal meldingen weer af.

 

Volgens ASR hebben de golfbewegingen in de inbraakstatistiek alles te maken het langer en korter worden van de dagen en de daarmee gepaard gaande kans op ontdekking voor het inbrekersgilde.

 

Reageer op dit artikel