nieuws

Halfjaarproductie Leven krimpt nog eens half miljard

Archief

De halfjaarcijfers zijn voor de individuele levenproductie minder dramatisch dan vorig jaar, maar er blijft nog steeds een behoorlijke krimp zichtbaar: met € 2.503 (2.982) mln geeft de productie 16% toe. De markt is daarmee nog eens bijna een half miljard kleiner geworden, nadat de eerste helft van 2009 al € 1,2 mld minder omzet uit nieuwe […]

De halfjaarcijfers zijn voor de individuele levenproductie minder dramatisch dan vorig jaar, maar er blijft nog steeds een behoorlijke krimp zichtbaar: met € 2.503 (2.982) mln geeft de productie 16% toe. De markt is daarmee nog eens bijna een half miljard kleiner geworden, nadat de eerste helft van 2009 al € 1,2 mld minder omzet uit nieuwe polissen had opgeleverd. Koopsommen zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de afname: zij dalen van € 2.466 mln naar € 2.109 mln omzet, waarvan € 1.200 (1.440) uit DIL'len. Een sterke achteruitgang boeken de spaarpolissen: die zien de productie halveren tot € 123 (264) uit een 40% lager aantal verzekeringen: 16.708 (28.204).
 
De omzet uit nieuw gesloten individuele levensverzekeringen is in juni met bijna exact 10% gedaald tot € 343 (381) mln, blijkt uit de cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Het aantal daarmee gemoeide polissen is twee keer zo sterk afgenomen: met 20% tot ruim 61.000. De koopsomproductie noteert een min van 9% met een omzet van € 276 (303) mln.
 
De beleggingsverzekering komt uit op € 29 (55) mln: andermaal nagenoeg een halvering van de productie, maar wel iets hoger dan de historisch lage € 25 mln van mei.
 
De verkoop van direct ingaande lijfrentes blijft redelijk overeind: in juni is opnieuw sprake van een krimp met 7% vergeleken met dezelfde maand in 2009. De totale omzet bedraagt € 161 (173) mln uit ruim 3.800 (4.100) polissen. De uitgestelde lijfrenteverzekering, herstelt zich enigszins van de 18%-teruggang uit mei. Juni levert € 78 (87) mln op: ruim 10% minder, afkomstig van bijna een kwart minder nieuwe polissen (3.361 om 4.460).
 
De uitgestelde pensioenverzekering kent een opleving: de productie stijgt daar met 19% tot € 49 (42) mln, al is het aantal gesloten polissen net als in voorgaande maanden een stuk lager dan vorig jaar.
 
De overlijdensrisicoverzekering wordt de laatste maanden weer vaker gesloten. In juni stijgt het aantal polissen met 28% naar bijna 16.000 (12.441); de rek is kennelijk nog lang niet uit de premieverlagingen, want ondanks het grotere aantal contracten daalt de omzet naar € 6,3 (8,0) mln. Het hele tweede kwartaal zijn meer risicopolissen gesloten tegen lagere premies: het totaal komt uit op 44.588 (38.208) polissen en € 18,3 (21,1) mln premie.
 

Nieuwe individuele levensverzekeringen              
               
  Tegen periodieke premie       Tegen premie ineens    
  Aantal x 1.000 Verzekerd kapitaal Periodieke premie Premie ineens Aantal  x 1.000 Verzekerd kapitaal Premie ineens
juni 2010              
Verzekeringen in geld 49,6 3.239,5 28,7 24,8 7,1 377,3 260,5
hypotheek 8,7 977,8 10,6 7,7 0,0 0,7 0,7
pensioen uitgesteld 1,5 328,5 4,7 5,9 0,3 34,6 33,9
lijfrente uitgesteld 0,9 60,5 1,4 5,7 1,9 76,7 59,1
direct ingaande lijfrente 0,0 0,1 0,0 0,0 3,8 236,5 161,2
levenslang bij overlijden 20,8 166,2 4,0 0,1 0,1 0,6 0,4
spaarverzekering 1,6 67,2 2,0 5,1 0,1 3,2 2,3
risicoverzekering 15,1 1.629,4 5,7 0,1 0,5 19,2 0,3
overige verzekeringen 1,0 9,9 0,3 0,3 0,4 5,6 2,6
               
Verzekeringen in beleggingen 3,3 348,8 7,1 6,4 1,2 16,9 15,2
hypotheek 0,8 73,4 2,1 4,1 0,0 0,1 0,0
pensioen uitgesteld 1,2 104,0 2,8 0,8 0,9 3,9 1,2
lijfrente uitgesteld 0,4 9,4 0,6 0,6 0,3 9,1 10,7
direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
spaarverzekering 0,7 64,7 1,4 0,9 0,1 3,1 2,8
risicoverzekering 0,4 99,9 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
overige verzekeringen 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4
               
juni 2009              
Verzekeringen in geld 61,3 2.857,4 34,3 16,5 8,0 418,8 275,3
hypotheek 8,9 886,2 9,8 5,8 0,0 0,1 0,4
pensioen uitgesteld 1,1 377,2 6,5 2,8 0,2 18,7 17,8
lijfrente uitgesteld 1,3 87,9 2,2 3,8 2,0 81,6 62,6
direct ingaande lijfrente 0,0 0,1 0,0 0,0 4,1 258,7 173,1
levenslang bij overlijden 32,6 237,0 6,2 0,1 0,2 0,9 0,6
spaarverzekering 2,6 90,3 2,9 3,7 0,5 22,7 15,7
risicoverzekering 11,7 1.017,3 5,7 0,0 0,6 26,9 2,1
overige verzekeringen 3,1 161,5 1,0 0,2 0,4 9,3 3,0
               
Verzekeringen in beleggingen 6,7 985,6 16,0 10,9 0,6 18,5 28,0
hypotheek 1,9 96,3 4,2 5,0 0,0 0,3 1,5
pensioen uitgesteld 2,9 679,5 8,6 3,9 0,1 2,5 2,0
lijfrente uitgesteld 0,8 21,4 1,3 0,5 0,4 9,5 17,1
direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
spaarverzekering 1,0 159,0 1,8 1,4 0,1 5,9 7,2
risicoverzekering 0,1 28,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
overige verzekeringen 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Reageer op dit artikel