nieuws

FDC Eindhoven grootste overname Cinjee in 2010

Archief

Van de circa vijftig overnames die Cinjee Advies in 2010 heeft gedaan, is de portefeuille van FDC Eindhoven de meest omvangrijke. Verspreid over acht jaar betaalt Cinjee in totaal € 5,5 mln voor de portefeuille, wat gelijk staat aan iets meer dan zes keer de doorlopende provisie-inkomsten.

FDC Eindhoven grootste overname Cinjee in 2010

Cinjee betaalt derhalve elk jaar 75% van de doorlopende provisie van FDC Eindhoven om de lening van de voormalige aandeelhouders Jos Rovers en Ben Kruizinga af te lossen.
Het lopende conflict tussen Cinjee en ASR verontrust Rovers niet, al erkent hij wel contact te hebben opgenomen met Cinjee. Over de behandeling van zijn oude klanten maakt Rovers zich nog het minst zorgen. "Een aardige som geld voor je portefeuille ontvangen is leuk, maar ik zit er niet op te wachten om bij de supermarkt en de sportvereniging allemaal ontevreden klanten op mijn nek te krijgen", zegt Rovers. "Ik heb voor de verkoop veel gesproken met tussenpersonen die eerder hun portefeuille aan Cinjee verkochten en die waren allemaal positief. Van FDC-klanten krijg ik ook alleen maar positieve tot zeer positieve reacties."
Cinjee heeft in acht jaar tijd 260 assurantieportefeuilles gekocht, waarvan circa 60 in de laatste twaalf maanden.

Reageer op dit artikel