nieuws

DSW verhoogt zorgpremie met € 114

Archief

DSW heeft, inmiddels traditiegetrouw, als eerste zorgverzekeraar de premie voor de basisverzekering in 2011 bekend gemaakt. De premie voor zowel individueel als collectief verzekerden stijgt fors tot € 1.194 (€ 1.080) per jaar. Verzekerden gaan maandelijks € 99,50  betalen, bijna een tientje meer dan dit jaar. DSW schrijft de stijging toe aan een tekort in het zorgverzekeringsfonds van de overheid, de gestegen zorgkosten en de verhoogde solvabiliteitseis van DNB.

DSW verhoogt zorgpremie met € 114

Het tekort in het zorgverzekeringsfonds is de afgelopen jaren ontstaan doordat de werkelijke zorgkosten hoger waren dan de ramingen. De overheid verlaagt in 2011 de bijdrage die alle zorgverzekeraars uit het fonds ontvangen, om zodoende het tekort weg te werken. Gevolg is dat landelijk de premie met ongeveer € 75 zal worden verhoogd. De stijging van de zorgkosten wordt door de overheid, ondanks de pakketverkleining, geschat op ongeveer € 40.
Ook is er het voornemen van het (huidige) kabinet om de zogeheten macronacalculatie per 2012 af te schaffen. DSW: "De macronacalculatie compenseert zorgverzekeraars voor verkeerde ramingen en voor tussentijdse beleidswijzigingen van de overheid. Als dit doorgaat, zal het in 2012 direct leiden tot hogere premies. Zorgverzekeraars zullen, vanwege de onzekerheid in de ramingen, een risico-opslag op de premie willen opnemen. Verder zal DNB, vanwege het toegenomen risico, de solvabiliteitseisen voor alle zorgverzekeraars verhogen. Het extra vermogen dat hiervoor noodzakelijk is, zal ook via extra premie moeten worden opgebouwd."

Reageer op dit artikel