nieuws

D&O zet eisen nieuw salarisbeleid op een rij

Archief

D&O Personele Diensten heeft een uitgave ontwikkeld over de gevolgen van de nieuwe Wft-wetgeving voor interne beloning. Die regels worden op 1 januari van kracht . De richtlijnen, waarop de AFM zal toezien, gelden onder andere voor medewerkers, managers en directeuren van banken, verzekeraars en assurantiekantoren.

D&O zet eisen nieuw salarisbeleid op een rij

Assurantiekantoren zijn vanaf volgend jaar verplicht een risico-analyse uit te voeren van hun beloningsbeleid, hun beloningsbeleid vrij te maken van negatieve prikkels en hun (nieuwe) beloningsbeleid en de risico-analyse schriftelijk vast te leggen en kenbaar te maken aan de klant. Volgens D&O denken veel kantoren met een systeem van 100% vast salaris voor hun buitendienst ten onrechte dat de regels niet voor hen gelden. Kantoren met variabele beloning vergissen zich als ze denken dat targets en omzetdoelstellingen straks niet meer zijn toegestaan.
D&O heeft alle eisen op een rij gezet en presenteert vijf instrumenten waarmee assurantiekantoren de nieuwe richtlijnen binnen hun bedrijf kunnen uitvoeren. In de uitgave zijn voorbeelden opgenomen van een risico-analyse en een variabele beloningsregeling nieuwe stijl.

Reageer op dit artikel