nieuws

D&O vreest averechts effect van ander beloningsmodel

Archief

Of aanbieders op enigerlei wijze betrokken mogen blijven bij de incasso van vergoedingen die een klant betaalt voor zijn tussenpersoon, is volgens Bureau D&O “de cruciale vraag”. Als de wetgever dit niet toestaat, is een averechts effect voorspelbaar, zegt D&O-directeur Jurjen Oosterbaan: “Een deel van het intermediair gaat zich dan voor specifieke producten (bijvoorbeeld hypotheken) exclusief verbinden aan één aanbieder”.

D&O vreest averechts effect van ander beloningsmodel

In zo'n constructie hoeft geen transparantie van advieskosten te worden gegeven en kunnen de advieskosten in de kosten van de hypotheek verwerkt worden. "Vervolgens mag de aanbieder deze kosten gespreid over de looptijd van het contract aan de klant in rekening brengen. De aanbieder kan naar keuze de bemiddelaar ineens of in termijnen betalen."
"Bij de voorlichting en bemiddeling van deze producten gaat men dan opereren onder de naam en verantwoordelijkheid van de aanbieder", zo legt Oosterbaan de praktische uitwerking van deze constructie nader uit. "Voor het onderdeel hypotheken wordt de bemiddelaar dan op een lijn gesteld met de 'medewerker met klantcontact van de aanbieder'. Hoewel de aanbieder dan feitelijk werkt met externe bemiddelaars is er juridisch sprake van een direct werkende aanbieder. Het gaat dus om een verdergaande constructie dan die van verbonden bemiddelaar."
Volgens Oosterbaan heeft een dergelijke ontwikkeling "precies het tegenovergestelde effect van wat de samenleving met de nieuwe wetgeving beoogt".

Reageer op dit artikel