nieuws

CDFD vraagt mening over module WFT-pensioen

Archief

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is gestart met de  marktconsultatie voor de nieuwe WFT-module voor pensioenverzekeringen. Met deze module worden de deskundigheidseisen voor pensioenadvisering aangescherpt. Marktpartijen kunnen tot vóór 18 oktober reageren op de inhoud van het document.

CDFD vraagt mening over module WFT-pensioen

In het consulatiedocument zijn achtergrond, uitgangspunten en eindtermen van de pensioenmodule opgenomen. De eindtermen beschrijven over welke kennis, vaardigheden, competenties en gedrag de WFT-pensioenadviseur minimaal moet beschikken.
De beoogde invoering van de module pensioenverzekeringen is 1 januari 2012. Het CDFD adviseert daarbij een overgangstermijn van een jaar aan te houden.

Reageer op dit artikel