nieuws

Brancheclubs willen personenregister financiële dienstverleners

Archief

De brancheorganisaties Adfiz en OVFD willen dat er een personenregister komt voor alle financieel adviseurs en bemiddelaars met klantcontact. Dat openbare register moet klanten inzicht geven in de kwaliteiten, kennis en deskundigheid van de individuele medewerkers, ook die bij direct writers en banken. Het pleidooi “past in de visie die Adfiz ontwikkelt op de positie en de rol van financiële dienstverleners”.

Brancheclubs willen personenregister financiële dienstverleners

Het personenregister zou duidelijkheid moeten verschaffen over de vakbekwaamheid van de klantmedewerker, over diens integriteit en vaardigheden. Ook voor 'bovenwettelijke' niveaus, zoals keurmerken en andere registers, zou plaats moeten zijn. "Financiële dienstverleners hebben natuurlijk een vergunning, maar die biedt onvoldoende inzicht in de kwaliteiten van individuele medewerkers." Conform de wens van de leden zegt Adfiz ernaar te streven "dat de klant zo goed mogelijk wordt geïnformeerd over de dienstverlening van het bedrijf"; OVFD zegt een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening te verwachten.

Het register moet in de eerste plaats aandacht geven aan adviseurs/bemiddelaars die adviseren in complexe producten als hypotheken, pensioenen en levensverzekeringen. Het openbare register zou wettelijk verankerd moeten worden, analoog aan de verplichte aansluiting bij het klachteninstituut. Via een tuchtregeling kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen tegen adviseurs die in strijd met wet- en regelgeving of het klantbelang handelen. "Adviseurs die (herhaald) in de fout gaan, moeten uiteindelijk en in alle openheid uit het register worden geschrapt en het werken in de financiële dienstverlening onmogelijk worden gemaakt."

Reageer op dit artikel