nieuws

Bijna € 10.000 ‘ondeugdelijk’ gedeclareerd door AFM-top

Archief

Intern

Hoewel De Jager met Blanksma van mening is dat de AFM een voorbeeldfunctie dient te vervullen en derhalve het declaratiegedrag onder geen beding ter discussie zou mogen staan, is hij niet bereid zich te mengen in wat hij bestempelt als 'interne bedrijfsvoeringsaangelegenheden'. "Het is in eerste instantie aan de Raad van Toezicht van de AFM om hierover een oordeel te vellen." Aangezien de declaratie- en faciliteitenregeling inmiddels is aangepast, beschouwen deze toezichthouders de discussie over de verantwoording van de declaraties als afgedaan.

Reageer op dit artikel