nieuws

AFM juicht voorstellen vanuit sector toe

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zegt verheugd te zijn dat zowel adviseurs als verzekeraars zelf tot voorstellen komen die het financieel advies aan de consument kunnen verbeteren. Dat zegt de toezichthouder in een verklaring. “Dit draagt bij aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector in het algemeen, en in het financieel advies in het bijzonder.”

AFM juicht voorstellen vanuit sector toe

De AFM staat positief tegenover de voorstellen van Adfiz om te komen tot een verbod op provisies voor complexe financiële producten zoals hypotheken en levensverzekeringen. "De AFM is al langer van mening dat idealiter de adviseur direct wordt betaald door degene in wiens belang het advies wordt gegeven, de consument. Een verbod kan een goede bijdrage leveren aan de verhoging van de kwaliteit van financieel advies aan consumenten. Het versterkt de onafhankelijke positie van de financieel adviseur tegenover de verzekeraars en banken en neemt ongewenste prikkels weg die van invloed kunnen zijn op het advies."

De AFM wijst erop dat bij directe betaling door de klant "altijd vooraf overduidelijk duidelijk moet zijn wat een consument betaalt voor advies". Volgens de toezichthouder moet het bij gespreide betaling "voor de klant duidelijk zijn dat er sprake is van een krediet".

Ten aanzien van (efficiency)vergoedingen van aanbieders aan de adviseur is de AFM terughoudend. "Voorkomen moet worden dat er via andere wegen alsnog prikkels kunnen worden geïntroduceerd die het advies kunnen beïnvloeden."

Reageer op dit artikel