nieuws

AFM en DNB vragen mening over regels deskundigheid

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben de ‘beleidsregel deskundigheid’ ter consultatie voorgelegd. Het voorstel omvat nieuwe regels waarmee de toezichthouders de deskundigheid toetsen van beleidsbepalers.

 

Het gaat om leidinggevenden van banken en verzekeraars, maar ook van onderlinge waarborgmaatschappijen, volmachtkantoren en assurantiebemiddelaars.

 

Voor alle ondernemingen geldt dat algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis moet zijn opgedaan maximaal vijf jaar voor het moment van toetsing. De vaardigheden op het vlak van de bedrijfsvoering en leidinggeven moeten maximaal tien jaar voor het moment van toetsing zijn opgedaan.

 

Ook ten aanzien van kennis, deskundigheid en werkervaring zijn termijnen vastgelegd. Voor beleidsbepalers bij kleine financiële dienstverleners zijn de regels milder. Die moeten bestuurlijke ervaring bijvoorbeeld hebben opgedaan gedurende ten minste één jaar, een relevant hbo-diploma en minimaal twee jaar werkervaring hebben, of tien jaar werkervaring (uiteraard in een relevante werkomgeving) waarvan vijf jaar aaneengesloten.

 

Zelftoetsen

De Stichting Financiële Dienstverlening (STFD) zegt intussen dat bijna 99% van de circa achtduizend aangesloten kantoren hebben het self assessment ingevuld. In voorgaande jaren reikte de score tot 98%. De stichting mist de zelftoets van nog tachtig kantoren. "We zullen stuk voor stuk kijken wat de reden daarvan is en of coulance op zijn plaats is. Anders volgt royement."

 

Reageer op dit artikel