nieuws

Adfiz wil provisieverbod bij financieel advies

Archief

Intermediairorganisatie Adfiz wil een scheiding aanbrengen tussen financieel advies en verzekeringsadvies. Onder de laatste categorie vallen schade- en zorgverzekeringen en kan provisie als beloningsvorm blijven bestaan. Bij financieel advies, waartoe alles valt wat het leven, vermogensopbouw, krediet en arbeidsongeschiktheid betreft, moet provisie worden verboden.

Adfiz wil provisieverbod bij financieel advies

"Aov's buiten de scope houden is onlogisch en volstrekt onhoudbaar. Het is het enige schadeproduct dat politiek voor schade kan zorgen."

Verwijzend naar uitwassen in het recente verleden, het zwaar geschonden bedrijfstakimago en de daar op gevolgde wettelijke maatregelen en de nog steeds levende politieke druk, schetst Adfiz de noodzaak tot de nieuwe visie op belonen. Lastenverlichting speelt daarin een voorname rol: regels over passende beloning, terugboekverplichtingen en balansregels kunnen de prullenbak in door provisie als beloningsvorm bij financieel advies af te schaffen. "Provisie wordt gezien als verkoopstimulans; dit voorstel haalt ons van het verdachtenbankje af."
Adfiz wil de optie openhouden – ook bij 'financieel advies' – dat een directe beloning van de klant aan de adviseur door aanbieders mag worden geïncasseerd, tegelijk met de premie of rentebetaling. "Om advies voor iedereen toegankelijk te maken."

Bij schade- en zorgverzekeringen moet provisietransparantie niet wettelijk worden afgedwongen en administratief eenvoudig zijn. Incentives en omzetbonussen moeten verdwijnen: "Deze zijn niet in het belang van de klant en passen in geen enkel toekomstig beloningssysteem."
Een visie op de regels waaraan direct writers en banken zich moeten houden, heeft Adfiz in voorbereiding. "Wij brengen daar binnenkort een uitgebreid document over uit." Voorzitter Bob Veldhuis overhandigde maandag de 'Visie' op belonen aan demissionair minister De Jager van Financiën. "De voorstellen zullen diep ingrijpen in de markt. Adfiz onderkent de impact en vraagt de minister daarom voldoende implementatietijd wanneer hij de voorstellen overneemt."

Reageer op dit artikel