nieuws

Achmea Publieksprijs voor ‘VoorleesExpress’

Archief

De Achmea Publieksprijs gaat dit jaar naar de ‘VoorleesExpress’ van Cultureel Projectbureau SodaProducties. Dit initiatief won tevens de hoofdprijs van de Nationale Alfabetiseringsprijzen 2010.

Achmea Publieksprijs voor ‘VoorleesExpress’

De VoorleesExpress bestaat uit vrijwilligers die in verschillende steden wekelijks voorlezen bij laaggeletterde gezinnen. Op die manier worden kinderen gestimuleerd om te lezen en ontstaat er meer contact tussen stadsgenoten met verschillende sociaal-culturele achtergronden. De Achmea Publieksprijs (een cheque van € 7.000) werd uitgereikt door Danny van der Eijk (links op de foto), lid van de raad van bestuur van Achmea, aan een vertegenwoordigster van 'VoorleesExpress' (rechts). In het midden presentatrice Catherine Keyl. Van der Eijk benadrukte dat verzekeraars een rol kunnen én moeten spelen bij het aanpakken van laaggeletterdheid. "Door ons te verbinden aan de Publieksprijs willen wij duidelijk maken hoe belangrijk wij dit onderwerp vinden en wil Achmea zijn waardering uitspreken voor 'Voorleesexpress', hét project dat in de ogen van het publiek als vernieuwend en creatief wordt gezien."

Reageer op dit artikel