nieuws

‘Zorgverzekerden zijn te sturen’

Archief

Volgens Lieke Boonen, die promoveert op het onderwerp ‘Consumentensturing in de zorg’, is sturing van verzekerden wel degelijk mogelijk. Als namelijk blijkt dat verzekeraars voorkeursaanbieders selecteren op basis van kwaliteit, willen de meeste verzekerden het advies van de verzekeraar opvolgen.

Boonen onderzocht de mogelijkheden van verzekeraars om verzekerden te sturen naar voorkeursaanbieders. Ook bestudeerde zij de gevoeligheid van verzekerden voor verschillende sturingsmechanismen in de apothekers- en huisartsenmarkt. Hoewel haar onderzoek laat zien dat verzekerden gevoelig zijn voor financiële en kwalitatieve prikkels bij de keuze voor een aanbieder, blijkt dat verzekeraars terughoudend zijn geweest om selectief te contracteren. Verzekeraars gebruiken nauwelijks (negatieve) financiële argumenten om de keuze voor een zorgaanbieder te beïnvloeden. "Deze terughoudendheid wordt mede veroorzaakt door de negatieve houding van veel consumenten ten opzichte van keuzebeperkingen", aldus Boonen.

Reageer op dit artikel