nieuws

Zelftoets-rondes hebben gevolgen voor 166 financieel dienstverleners

Archief

AFM trekt vergunningen in, STFD royeert

 

De jongste zelftoets-rondes van de Stichting Financiële Dienstverlening (STFD) en toezichthouder AFM hebben serieuze consequenties gehad voor 166 kantoren. De STFD royeerde 130 kantoren, de AFM trok 27 vergunning in en deelde 9 boetes uit.

 

Toezichthouder AFM verzocht in oktober 2008 alle financieel dienstverleners die niet zijn aangesloten bij de STFD om een zelftoets in te vullen. Het doel is drieledig: vaststellen of de bedrijfsvoering voldoet aan de eisen van wet- en regelgeving, eventueel kennis bijspijkeren over wettelijke normen, en het vergaren van informatie voor het efficiënt uitvoeren van het toezicht.

 

De AFM trok bij een deel van de 27 financieel dienstverleners de vergunning in, omdat er "geen sprake was van een beheerste bedrijfsvoering".

 

Last onder dwangsom

Negen financieel dienstverleners hebben, ondanks meerdere verzoeken, de zelftoets niet ingevuld. Het kost hen een dwangsom van _ 1.000 per dag, met een maximum van _ 20.000. Het betreft: G. Vlot (René Vlot Verzekeringen & Hypotheken) in Hardinxveld-Giessendam, E.W. Vonderman (Evon Advies) in Heino, S.I. de Boer (LeeMax Financieel Advies) in Meppel, J.A.C.K. Bolhuis (VBB Assurantie Groep) in Groningen, Huba Hypovera in Alkmaar, H. Groenhof (Assurantiekantoor Groenhof) in Leeuwarden, J. van der Velde (Assurantiebedrijf ‘De Wouden’) in Kollum, J.P. Smit Klaaszoon (Assurantie-Adviesbureau De Berk) in Hoorn-Risdam en Pandomo Financiële Planners in Zeewolde.

 

STFD: 130 royementen

De STFD heeft 130 financieel dienstverleners geroyeerd als deelnemer. Reden is dat zij de zelftoets van de STFD niet hebben ingevuld of de rekening van de stichting niet hebben betaald. Van het totale aantal verzonden onderzoeksformulieren zijn er inmiddels 8.300 ingevuld, zegt STFD-directeur Ellen von Koczian. "Wij hopen het onderzoek vóór het eind van het jaar geheel te hebben afgerond."

 

Voor de 130 onwillige kantoren, waarvan de namen zijn doorgegeven aan de AFM, gaat de procedure daar als het ware opnieuw lopen. "Eerst wordt er gekeken of er een gegronde reden was om het formulier niet in te vullen", aldus de AFM. "Vervolgens krijgen zij een officieel verzoek om dat alsnog te doen en als ze blijven weigeren, wordt er uiteindelijk een dwangsom opgelegd." Deze hele procedure kan bijna een jaar in beslag nemen.

 

[ streamer bovenin ]

 

Ellen von Koczian: ‘Wij hopen het onderzoek vóór het eind van het jaar te hebben afgerond’

 

Reageer op dit artikel