nieuws

Wachttijd verdwijnt voor werknemers met gezondheidsbeperking

Archief

In verzekeringscontracten met werknemers met een gezondheidsbeperking worden geen wachttijden, zogeheten carenztijden, meer gehanteerd. Dat is een van de opvallendste verbeteringen in de sfeer van arbeidsgerelateerde verzekeringen die de verzekeringsbranche komend jaar gaat doorvoeren.

Wachttijd verdwijnt voor werknemers met gezondheidsbeperking

De afschaffing van carenztijden is een belangrijk onderdeel van het 'Van Leeuwen-convenant', dat vandaag is ondertekend door het Verbond van Verzekeraars, de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad en het kenniscentrum Welder. Het convenant is vernoemd naar oud-senator Hannie van Leeuwen (foto), die betrokken was bij de totstandkoming van het convenant.
De nieuwe afspraken gaan in per 1 januari, gelden voor zowel nieuwe als bestaande contracten en zijn van direct belang voor ongeveer 2.500 mensen met een beperking die jaarlijks van baan wisselen en voor mensen die te maken hebben met wachttijden.
De wachttijden worden afgeschaft bij verzekeringen die op basis van een (collectieve) arbeidsovereenkomst worden gesloten, zoals ziekte-, arbeidsongeschiktheids- of overlijdensrisicoverzekeringen.

Reageer op dit artikel