nieuws

‘Vaar niet blind op ratingbureaus’

Archief

De recentelijk door de Europese Commissie genomen maatregelen bieden geen enkele garantie voor een betere kwaliteit van de kwalificaties door ratingbureaus. Dat stelde voorzitter Rolf van der Wal van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) tijdens het jaarlijkse marktdiner van zijn organisatie.

‘Vaar niet blind op ratingbureaus’

De ratingbureaus zijn volgens Van der Wal in niet onbelangrijke mate (mede) debet aan de crisis. De VNAB-voorzitter concludeert dat gebruikers van ratings meer zelf moeten gaan onderzoeken. "Verzekerden, met name in onze marktsector, zullen een grotere behoefte krijgen aan voorlichting op het gebied van de solvabiliteit van risicodragers." Die risicodragers zullen volgens Van der Wal zelf meer informatie moeten gaan verschaffen over hun financiële continuïteit, terwijl de makelaars, meer dan voorheen, een voorlichtende taak hebben. Hij waarschuwde verder dat de coassurantiemarkt rekening moet houden met een afname van premievolume door een afnemende bedrijvigheid. Dat kan negatieve naverrekeningen en lagere voorschotpremies tot gevolg hebben.

Reageer op dit artikel